Vi har det du behöver: innovativa, intuitiva och pålitliga HMI-systemlösningar med professionella tjänster.

Vår innovationskraft bygger sedan år 1947 på en grundlig användarförståelse och fascination för att möjliggöra samverkan mellan människa och maskin. Nätverket av kontroll- och styrsystem skapar därmed grunden för en intuitiv kommunikation mellan människa och maskin.

Snabba, måttexakta och funktionella prototyper är ett av våra kännetecken. Tack vare EAO:s egna 3D-utskrifter och stereolitografi kan snabba och måttexakta solidmodelleringar och mekaniska CNC-bearbetningar produceras.

Tillsammans med dig utvecklar EAO detaljerade ritningar, stycklistor, kopplingsscheman, produktionsprocesser, testplaner och monteringsanvisningar.

Moderna HMI-lösningar, som till exempel kontrollpaneler, är utrustade med en fältbussanslutning för kommunikation med komplexa system.

Med internationella produktionsanläggningar och globala leverans- och supportplatser kan vi garantera en effektiv och hållbar logistik.

HMI-applikationer från EAO används och imponerar världen över.

EAO-applikationer uppfyller alla relevanta och aktuella standarder – världen över.

Aktuella nedladdningar och mer information om företaget EAO.

Kundnärhet och heltäckande service är viktiga delar i vår företagspolicy.