Byggmaskiner, kranar och jordbruksmaskiner måste i det dagliga arbetet tåla hårda och ogynnsamma yttre förhållanden. Tunglast- och specialfordon kräver därför särskilda kontrollpaneler. HMI-komponenter och system som joysticks och stoppbrytare använder identiska gränssnitt och datadisplayer ger information i realtid.

För specialfordon krävs regelbundet förnyelser och individuella anpassningar– oavsett om det gäller styrning, kontroll, belysning, säkerhets- eller nödfunktioner. Samtidigt fortsätter kraven på fordonstillverkarna att öka vad gäller prestanda, manöverförmåga och förarergonomi. EAO:s produkter och lösningar skapar den individualitet som behövs i design och funktionalitet. Så skapar vi ett enormt mervärde för våra kunder.

Produkter & lösningar

Mer information om våra produkter & lösningar

EAO har ett gott rykte inom bilindustrin när det gäller konstruktion och tillverkning av kundanpassade HMI-komponenter och -system. Detta gynnar inte bara tillverkare av originalutrustning, utan alla våra kunder som är i behov av ett intuitiv och unikt operatörskoncept.