Maskinernas precision, snabbhet och  tillförlitlighet är de viktigaste argumenten när det gäller effektiva processer. Den tillförlitliga manövreringen av maskinen blir då en viktig förutsättning för ett säkert utförande.

Den säkra övervakningen och styrningen av arbetsprocesser och möjligheten att i nödfall omedelbart kunna ingripa, är grundläggande förutsättningar som det gäller att efterkomma med taktila, elmekaniska HMI kontrollenheter.

Visuella krav, som en inblick i processen, kräver flexibilitet när det gäller kontrollen av maskinerna. Mobila kontrollenheter gör att det går att inta en perfekt position, för att när som helst kunna iaktta processerna och för att kunna ge de kommandon som maskinen ska utföra,

Användningsområden.

  • CNC-maskiner för fräsning, svarvning, slipning och borrning
  • Halvledar- och elektronikproduktion
  • Farmaceutisk och kemisk produktions- och processtyrning
  • Förpackningssystem
  • Industriella lyft- och hanteringsrobotar
  • Kyl- och ventilationsteknik
  • Livsmedel och drycker
  • Textilframställning inklusive anläggningar för  bearbetning, torkning, spinning och vävning
  • Tobaksproduktion och processtyrning
  • Och mycket mer.
Produkter & lösningar

Mer information om våra produkter & lösningar