Tjänster med mervärde

Utöver våra standardkomponenter erbjuder vi också möjligheten att göra egna kundspecifika anpassningar för individuella krav med våra tjänster med mervärde (”Value Added Services”). Vi har möjlighet att modifiera produkterna efter enskilda kunders krav − kostnadseffektivt och med kort svarstid för allt från små tillverkningsserier till helautomatiska storskaliga serier. EAO utvecklar innovativa HMI-komponenter och -system i nära samarbete med kunden och som integreras sömlöst i befintliga kundapplikationer. 

Blandade systemlösningar

Våra ingenjörstjänster omfattar även en kombination av kundanpassade komponenter, pekskärmar och komponenter utanför EAO:s produktsortiment. Som expert på sådana blandade tekniska lösningar tillhandahåller vi vår gedigna kunskap från idé till tillverkning och skapar på så sätt ett betydande mervärde för våra kunder.

Konkurrensfördelar

Den flexibla inställningen till användning av teknik ger kunderna en verklig konkurrensfördel. Typiska gränssnitt i vår utveckling är:

  • Kontrollpaneler med diskreta kontroller för systemstart och avstängning med nödstoppsfunktioner.
  • Fjärrkontroller och motsvarande trådbundna enheter med skärmar och short stroke-funktioner för inmatning av data.
  • Pekskärmar och industridatorer med seriellt bussgränssnitt för samverkan med styrsystemen.

I decennier har vi satt vår expertis på prov. Dag efter dag – med framgång. Tack vare gränssnittsoptimering, lägre kostnader och högsta kvalitet i utvecklingen och tillverkningen av HMI-komponenter och systemlösningar skapar vi ett verkligt mervärde.