EAO erbjuder en omfattande uppsättning perfekt designade HMI-lösningar för passagerarapplikationer för ombordstigning och information. Av denna anledning har EAO:s dörröppningssystem blivit en oumbärlig funktion på många av världens modernaste bussar och spårvagnar.

EAO:s knappar med dubbla ljusringar, ljust termoplasthölje och en tryckyta med tydlig återkoppling, hjälper fordonskonstruktörer att uppfylla även de strängaste kraven vad gäller tillträde för passagerare med funktionsnedsättningar.

Intuitivt

Moderna bussar och spårvagnar är ofta utformade med låga golv och ramper som anpassats efter behoven hos funktionsnedsatta passagerare. För passagerare med syn- eller hörselskador har EAO utvecklat Serie 57, som utrustats med feedback-knappar med dubbla ljusringar, upphöjda symboler och ljudsignaler vilket gör den bäst i sin klass i fråga om kollektivtrafiksystem.

Läs mer om EAO:s produkter...

Produkter & lösningar

Mer information om våra produkter & lösningar