Våra passagerartillträdessystem är ofta den enda interaktionen mellan passageraren och fordonet. Därför är det viktigt att kunna erbjuda mänskliga faktorer intuitiv symbolik, taktila, akustiska och visuella återkopplingar och en långvarig felfri funktion. Till fördel för funktionshindrade personer upprätthåller vi nära relationer och ett aktivt utbyte med deras intresseorganisationer. Vi vill erbjuda alla passagerare en säker och bekväm resa från det att de stiger på tills de stiger av. Endast med en fullkomlig förståelse av mänskliga behov, miljökrav och maskiners tekniska funktioner kan vi konstruera och tillverka våra innovativa, intuitiva, säkra och pålitliga HMI-komponenter och -system.

Läs mer om EAO:s produkter...

Produkter & lösningar

Mer information om våra produkter & lösningar