Våra innovativa produkter och lösningar används bland annat för:

  • Förarpaneler
  • Dörröppnarsystem
  • Operativa övervakningssystem
  • Kontrollsystem för toaletter
  • Nödfallsstationer
  • Passagerarinformationssystem

De programmerbara hörbara, taktila och visuella displayerna med belysning och akustiska varningssignaler från EAO är branschledande. De fungerar tillförlitligt, är robusta och uppfyller relevanta standarder och föreskrifter.

Med planering. Skräddarsydda användarupplevelser.

EAO har många års erfarenhet av utveckling och tillverkning av HMI-komponenter och -system för både enkla och komplexa styrenheter. EAO-lösningar möjliggör en korrekt, ihållande och säker fordonsdrift. Olika former, funktioner och haptisk respons används för att utforma intuitiva och differentierbara styrfunktioner. Taktila och akustiska återkopplingar kompletterar perfekt de kundanpassade användargränssnitten.

EAO analyserar tekniska krav, driftsmiljöer samt ergonomiska och ekonomiska krav. EAO utvecklar och realiserar på så vis anpassade användarupplevelser av högsta kvalitet, funktionalitet och användarvänlighet. Användaren och tekniken kan på så vis agera i perfekt harmoni. Vi kallar det SWISS TOUCH®.

Genom noggranna och ansvarsfulla planeringar samt högkvalitativa kvalitets- och laboratorietekniker lägger vi grunden för ett optimalt resultat. Detta avspeglas i ett stort antal godkännanden och certifikat från välrenommerade och oberoende testinstitut världen över.  

Produkter & lösningar

Mer information om våra produkter & lösningar