Enligt internationella standarder

EAO:s kontrollpaneler, särskilt för lokförare, är utformade enligt standarderna i UIC 612-0. Därigenom förenas design- och funktionskrav för varje enskild styrenhet.

Passagerartillträdessystem kan ses över och uppgraderas med de senaste funktionerna i serie 57. Med vårt tekniska kunnande efterlevs garanterat de internationella föreskrifterna, däribland den nya standarden EN 14752 för dörrsystem samt standarderna TSI-PRM och ADA.

Fler modulära system kan utformas som drop in-uppgraderingar för säkerhets- och belysningskonsoler, kritiska systemdisplayer, toaletter och många andra element för hjälpkontroller.

Produkter & lösningar

Mer information om våra produkter & lösningar