EAO. Kundnära kompetens.

Kundnärhet och omfattande service är nyckeln till framgång och en viktig del av vår företagspolicy.

EAO:s produktionsanläggningar i Schweiz, Tyskland, Nordamerika och Kina kombinerar utveckling, forskning, serieproduktion och logistik. Utöver tio kompetenscentrer har EAO tolv internationella försäljningsbolag runt om i världen.

Tack vare detta omfattande nätverk och 50 distributörer i de största industriländerna är EAO representerade överallt där samspelet mellan människor och datorer spelar en central roll.

Försäljningsföretag


Distributörer


Tillverkningsföretag