Innovation i kombination med höga krav på design var den avgörande faktorn för EAO:s fortsatta expansion, något som fortsätter än i dag.  

Kvalitet och ansvar är hörnstenar i alla framgångsrika traditioner. Kontinuerlig innovation, kompromisslös kundorientering och stark motivation är utgångspunkten för kvalitetsprodukter. Under hela vårt företags historia har vi påverkat många internationella riktlinjer och satt nya standarder.

”Viljan att hålla vår pionjäranda vid liv, att bevara den egna traditionen och föra vidare fascinationen är det som kännetecknar oss och ger oss möjlighet att vara innovativa.”

Kurt Loosli, VD i andra generationen