Klassiska HMI-komponenter från EAO omfattar allt från tryckknappar, belysta knappar, nödstoppsknappar, nyckelvriddon, sumrar och joysticks till vippbrytare. Många andra HMI-komponenter kompletterar vårt omfattande sortiment.

Driftsfunktioner med olika installationsdjup, former och omfattande kombinationsmöjligheter ger EAO-serierna en nästan obegränsad mångsidighet.

EAO:s ingenjörer analyserar kundernas krav på applikationen och garanterar att rätt utrustning och optimala egenskaper väljs till de komponenter som behövs.

EAO-sortimentet kompletteras av standardkomponenter tack vare våra tjänster med mervärde (”Value Added Services”), som erbjuder kundspecifika anpassningar av komponenterna.

EAO:s produkter uppfyller alla relevanta och aktuella standarder – världen över.

HMI-komponenter från EAO används och imponerar världen över.

Aktuella nedladdningar och mer information om företaget EAO.

Kundnärhet och heltäckande service är viktiga delar i vår företagspolicy.