Att fånga det direkta beröringsögonblicket och utforma det innovativt, intuitivt och pålitligt är både vår uppgift och fascination.

”Viljan att hålla vår pionjäranda vid liv, att bevara den egna traditionen och föra vidare fascinationen är det som kännetecknar oss och ger oss möjlighet att vara innovativa.”

Kurt Loosli, VD i andra generationen

Som ett framgångsrikt och globalt producerande företag sörjer EAO aktivt för att på ett effektivt sätt genomföra en hållbar miljöpolitik. ISO 14001-certifieringen för miljömedveten ledning är både en förpliktelse och passion för oss.

Kundnärhet och omfattande service är nyckeln till framgång och en viktig del av vår företagspolicy.

Som en attraktiv arbetsgivare erbjuder EAO möjligheter till vidareutveckling i en spännande internationell arbetsmiljö.

With four value-adding partners in Europe, Asia and North America, we are able to offer the following: 

  • Qualified vendors worldwide 
  • Consistent multi-location processes 
  • Integrated quality measures throughout the supply chain