EAO utvecklar och producerar högkvalitativa HMI-komponenter och -system för den offentliga och privata transportsektorn. Dessa möjliggör alltid en korrekt och säker kommunikation mellan fordonet och passageraren.

Våra användarspecifika HMI-komponenter och -system uppfyller alla relevanta standarder och direktiv för transportindustrin. Lösningarna från EAO är perfekt anpassade till behoven inom tåg-, buss-, flygplans- och fartygsteknik.

Bearbetning, uppgradering och modernisering av HMI-komponenter och -system hör till EAO:s kärnkompetenser.

Över hela världen förlitar sig ledande tillverkare och operatörer från privata och offentliga transportföretag på vår omfattande och mångåriga erfarenhet.

EAO-produkter och -system uppfyller alla relevanta och aktuella standarder för transportindustrin – världen över.

HMI-komponenter från EAO används och imponerar världen över.

Aktuella nedladdningar och mer information om företaget EAO.

Kundnärhet och heltäckande service är viktiga delar i vår företagspolicy.