Bronbesparend en emissiearm

In combinatie met de ecologische compatibiliteit worden toekomstige technologieën ontwikkeld met het oog op efficiëntie en levensduur, emissiearm en bronbesparend. Een essentieel onderdeel van ons besef van duurzaamheid is de lange levensduur van onze producten. De bronbesparende en emissiearme productie uit grondstoffen met een minimum aan schadelijke stoffen en het voortdurend bevorderen van milieubescherming – dat is toekomstgerichte duurzaamheid.

RoHS-conform

De EU-richtlijn 2002/96/EG WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) regelt de afvoer van elektrische en elektronische onderdelen en apparaten. De EU-richtlijn 2002/95/EG RoHS (Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment) beperkt het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische onderdelen en apparaten.

Al onze producten worden vanzelfsprekend geproduceerd conform de EG-richtlijnen 2002/95/EG.

'Green Touch' is een elementair onderdeel van onze bedrijfspolitiek.

Downloads