Nauwkeurigheid, snelheid en betrouwbaarheid van machines zijn de belangrijkste argumenten wanneer het om efficiënte processen gaat. De betrouwbare bediening van de machine is hierbij een belangrijke voorwaarde voor een veilige uitvoering.

De betrouwbare bewaking en besturing van werkprocessen en de mogelijkheid in geval van nood onmiddellijk in te grijpen, zijn basisvoorwaarden waaraan met tactiele, elektromechanische HMI-bedieningselementen moet worden voldaan.

Visuele eisen, zoals inzicht in processen, verlangen flexibiliteit bij de besturing van machines. Met mobiele besturingsunits kunnen in elke situatie de perfecte posities worden ingenomen, processen worden geobserveerd en commando's worden gegeven die door de machine worden uitgevoerd.

  • CNC-machines in de sectoren frezen, draaien, slijpen en boren
  • Farmaceutische en chemische productie- en processturing
  • Halfgeleider- en elektronische producten
  • Industriële hijs en manipulatierobots
  • Koel- en ventilatietechniek
  • Voedingsmiddelen- en de drankindustrie
  • Tabakproductie- en processturing
  • Textielfabricage inclusief inrichtingen voor de voorbereiding, het drogen, spinnen en weven
  • Verpakkingsinrichtingen
  • En nog veel meer.
Producten & oplossingen

Nadere informatie over onze producten en oplossingen