Fas 1 – Initiering

 • Kundförfrågan
 • Analys av kundbehov
 • Risk och potentiell bedömning

Fas 2 – Förstudie och koncept

 • Officiell projekt-kick off
 • Pilotstudie
 • Produkt- och projektoffert

Fas 3 – Genomförande

 • FMEA
 • Prototyputveckling
 • Prototypsläpp

Fas 4 – Prototyp

 • Leverans av verktyg och material
 • Produktprototyper
 • Släpprovning och designstopp

Fas 5 – Nollserier och serier

 • Leverans av material
 • Produktion och släpp
 • Nollserier
 • Lärdomar
 • Slut på projektet

Serieproduktion – Leverans av serieprodukter

 • Produktupprampning
 • Produktnedrampning
 • Åldrandehantering

Kostnadseffektiv projekthantering stöds genom långsiktig service och dokumentation av all teknisk och kommersiellt relevant och nödvändig information.

 

Projektledning