Perifer utrustning

EAO:s styrsystem erbjuder även utmärkta lösningar för applikationer till perifer utrustning för tåg. Tågförare och spårpersonal använder det för att styra låsning eller upplåsning av dörrar, för att tända eller släcka ljus eller som kommunikationsutrustning. Våra styrsystem styr vad som behövs därifrån det behövs.

Uppgradering

De modulära plug and play-komponenterna och -systemen från EAO möjliggör en enkel och kostnadseffektiv uppgradering och gör våra produkter och lösningar framtidssäkra och flexibla.

EUDDplus

EAO är en partner till världskända tillverkare och operatörer inom järnvägs- och fordonsindustrin. Därför känner vi till och följer alla direktiv och kan garantera interoperabilitet för hela flottor. EAO arbetar med EU-projektet EUDDplus (European Driver's Desk Advanced Concept Implementation). Här ger vi ett viktigt bidrag till forskningen vad gäller gränsöverskridande och modern användbarhet och interkonnektivitet inom den transeuropeiska järnvägstrafiken.


Läs mer om EAO:s produkter...

Produkter & lösningar

Mer information om våra produkter & lösningar