Forskning, utveckling och genomförande i kombination med omfattande projektledning och rådgivning är våra hörnstenar för framtidssäkra och konkurrenskraftiga produkter.

EAO:s produkter är kvalitetsprodukter. Sedan årtionden har vår kontinuerligt höga produktkvalitet varit vår framgångsfaktor. Med denna erfarenhet och kunskap är vi redan på väg in i framtiden.

Med våra ”mervärdestjänster” modifierar vi våra standardkomponenter efter kundernas individuella behov – snabbt och ekonomiskt.

EAO:s produkter uppfyller alla relevanta och aktuella standarder – världen över.  

Läs mer…

EAO lägger fokus på design – och detta i en bransch som nästan uteslutande bygger på funktionella och tekniska aspekter.  

Läs mer…

Världen över har EAO:s kunder förtroende för oss tack vare vår omfattande och mångåriga erfarenhet.  

Läs mer…

HMI-komponenter från EAO används och imponerar världen över.

Läs mer…

Med våra tekniska artiklar (eng. Technical articles) vill vi belysa specifika ämnen på HMI-området (Human Machine Interface) och dela med oss av värdefull kunskap.  

Läs mer…

With four value-adding partners in Europe, Asia and North America, we are able to offer the following: 

  • Qualified vendors worldwide 
  • Consistent multi-location processes 
  • Integrated quality measures throughout the supply chain