Tillförlitlighet. Kontinuitet. Lång livslängd.

För att möta kundernas krav på tillförlitlighet, kontinuitet och lång livslängd undergår våra produkter och system kontinuerliga kvalitetskontroller. Dessa omfattar bland annat:

  • Laboratorietester med speciell programvara (t.ex. LAB View)
  • Användning av moderna miljökamrar
  • Kontroll av efterlevnaden av olika typer av skydd
  • Livslängdstester av de individuella komponenterna
  • Optiska analyser och röntgenanalyser
  • Finita elementmetoden

Våra produkter har de viktigaste internationella godkännandena och följer alla standarder och riktlinjer som: IRIS, TSI/PRM, UIC, CE, RoHS, ENEC, CB, UL/UR, CSA, VDE, SEV, CCC, EAC, German Lloyds med flera.