För specialfordon krävs regelbundet förnyelser och individuella anpassningar. Därför utvecklar EAO lösningar med stor flexibilitet. Frontdesignen och konfigurationen på EAO:s membranknappsatser kan lätt ändras och utan att det påverkar kretskortens layout. På så vis förlängs styrenheternas hållbarhet och antalet möjliga tillämpningar ökar. Tillverkaren kan snabbt och billigt anpassa kontrollerna efter sina kunders behov.  

Integrerade enheter kräver ofta anpassade kontroller. I kombination med komponenter som joysticks och displayer säkerställer dessa en optimal användbarhet.

 

Externa styrsystem

Externa styrsystem måste klara av och utvecklas för de miljöer som de ska användas i. Räddningsfordon används i miljöer med mycket smuts och utsätts ibland för toxisk exponering som till exempel eld, rök eller kemikalier. HMI-kontrollpaneler måste fungera tillförlitligt även under dessa förhållanden.

Lasergravyrteknik

Med hjälp av den senaste lasergravyrtekniken kan vi också utföra märkningar av komplexa symboler och speciella teckensnitt. Denna teknik ger möjlighet till bättre läsbarhet – tecken och symboler visas tydligt även med de minsta måtten.

Mervärde

Våra produkter och lösningar är baserade på avancerad teknik som till exempel membranknappsatser, LED och många andra kompatibla systemkomponenter.

Tack vare konsult- och planeringstjänster kan vi också utveckla allt från enkla till mycket komplexa individuella lösningar och serielösningar samt erbjuda våra kunder ett betydande mervärde genom individuell design och funktionalitet.

Läs mer om EAO:s produkter...

Produkter & lösningar

Mer information om våra produkter & lösningar