Morgondagens interaktionsteknik

För att gå den kommande utvecklingen inom HMI-området till mötes designar vi redan i dag för interaktionen med morgondagens maskiner. Alternativa sensoriska principer och intuitiv användning tillsammans med akustik, haptik och gester blir standard. EAO:s forskning och utveckling har alltid haft lösningsoptimering, komplexitetsminskning och funktionell integration som mål för att skapa nya standarder.

Sedan EAO grundades 1947 har forskning och utveckling varit en viktig framgångsfaktor. På så vis skapar vi inte bara förutsättningarna för innovativa produkter och lösningar, utan sätter även standarden för framtidsorienterade HMI-interaktionstekniker.