Din lösningsorienterade expert och partner

Vårt sortiment går långt utöver enskildakontroller. Som en lösningsorienterad expert och partner erbjuder vi möjligheten att tekniskt och mekaniskt anpassa befintliga HMI-komponenter efter våra kunders individuella krav. Från enkla kontroller till avancerade HMI-system, från utveckling till serieproduktion och installation – EAO öppnar upp för hela det HMI-utbud som våra kunder förlitar sig på.

Du kan få en detaljerad inblick i HMI-världen i vår företagsbroschyr.

EAO Etik- och uppförandekodex

Som ledande HMI tillverkare vill vi med våra etiska normer och professionella standard vara normsättare på marknaden. EAO uppförandekodex (Code of Conduct) är en del av vår företagsfilosofi. Den ska tjäna som vägledning för alla medarbetare, hur de centrala företagsnormerna i EAO gruppen bör efterlevas i det dagliga livet. Den utrycker de förväntningar vi har gentemot medarbetare och våra affärspartners, definierar normerna vad gäller att följa lagar och förordningar och innefattar grundvalen för kommunikation, för medarbetarnas rättigheter, för hälsa och säkerhet samt för den ekonomiska integriteten.

Download: EAO Code of Conduct

EAO i korthet:

Grundat år: 1947
Antal medarbetare: 600
Huvudsäte: Olten, Switzerland
Produktionsanläggningar: Schweiz, Tyskland, Nordamerika, Kina
Försäljningsföretag: 10
Distributionsländer: 50
Referensmarknader: Transportation, Automotive, Heavy Duty & Special Vehicles, Machinery